Ανακαλύψτε το Έργο

Γενικοί στόχοι

info_teacher.png
info_school.png

Η ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών γύρω από το θέμα της αλληλεξάρτησης μεταξύ της Ευρώπης και των αναπτυσσόμενων χωρών, με έμφαση στην Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη και την κινητοποίηση για έναν βιώσιμο τρόπο διαβίωσης και έναν ισότιμο κόσμο για όλους.

Ειδικοί στόχοι

info_change.png
info_migrants.png

Η ενθάρρυνση της κριτικής κατανόησης και των πρακτικών για την ενεργή πολιτότητα γύρω από συγκεκριμένα ζητήματα παγκόσμιας μάθησης: την κλιματική αλλαγή και τις περιβαλλοντικές μεταναστεύσεις.

Ο βασικός στόχος του έργου είναι η προώθηση της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑΣ (πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον και αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς απέναντι στους πρόσφυγες), που σημαίνει θεώρηση της κλιματικής αλλαγής όχι μόνο ως περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά και ως ηθικό (προσέγγιση βάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων). Η προώθηση μιας βιώσιμης συμπεριφοράς αποτελεί κρίσιμο μέρος της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής από την κοινωνία.

Στην πραγματικότητα, οι συμπεριφορικές επιλογές έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις εκπομπές αερίων, τη χρήση ενέργειας και νερού και των παραγόμενων αποβλήτων. Αναμφισβήτητα, η συμμετοχή των πολιτών αποτελεί το κλειδί για την αρωγή των κοινοτήτων στη λήψη καλύτερων αποφάσεων, μέσω της δέσμευσής τους να συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Το νόημα της αειφορίας είναι ο αναστοχασμός γύρω από το ζήτημα της ανθρώπινης συμπεριφοράς, των κοινωνικών στάσεων και των ηθικών αξιών. Το κλειδί για την προώθηση ουσιαστικών αλλαγών είναι η δημιουργία και η ανάπτυξη μιας αίσθησης περιβαλλοντικής ταυτότητας και παγκόσμιας πολιτότητας.

info_justice.png

Αποτελεί συνέπεια της άνισης κατανομής του βάρους της κλιματικής αλλαγής και των άδικων σχέσεων μεταξύ Βορρά και Νότου. Η κλιματική αλλαγή είναι ζήτημα κατάφορης αδικίας, δεδομένου ότι υπάρχουν άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν συμβάλλει ελάχιστα στη δημιουργία του προβλήματος και επηρεάζονται δυσανάλογα από τις συνέπειες. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η φτώχια, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί πρώτα η κλιματική αλλαγή.

Μία ακόμα συνέπεια της αδικίας εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής αποτελεί το φαινόμενο της περιβαλλοντικής μετανάστευσης: Η έκθεση στις αρνητικές επιδράσεις της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής έχει οδηγήσει σε πολλές περιπτώσεις σε μαζικά κύματα μετανάστευσης. Κατά τα τελευταία χρόνια, η έννοια των «περιβαλλοντικών προσφύγων» έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία, καθώς η παγκόσμια κλιματική αλλαγή και ερημοποίηση έχουν απειλήσει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων, οδηγώντας πολλούς να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, προς αναζήτηση νέων ευκαιριών. Οι πλούσιες χώρες οφείλουν να ηγηθούν της αντιμετώπισης τόσο των αιτιών όσο και των συνεπειών. Η αντιστροφή αυτής της τάσης θα περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς μετασχηματισμούς, μεταξύ των οποίων και τις στάσεις, συμπεριφορές και κοινωνικές πρακτικές μας.

Οι δραστηριότητές μας

Project co-funded by
the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© 2014 Sameworld Project

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας συναινείτε στην χρήση των cookies, όμως αν το επιθυμείτε, μπορείτε να αποχωρήσετε. Διαβάστε περισσότερα