Plataforma d'e-learning


El kit educatiu proporciona als professors (i també educadors, formadors, ONGs i grups juvenils) una eina simple i completa per a: facilitar la inclusió de qüestions socials i mediambientals en el currículum escolar; sensibilitzar sobre què és la ciutadania global i animar a què els joves posin en pràctica la teoria apresa; transmetre la informació científica i el coneixement mediambiental als alumnes d'una forma entretinguda i atractiva.

El Kit inclou 12 unitats pedagògiques amb activitats escolars per utilitzar a l'aula, descrites pas a pas, i la contribució dels experts en tot el temari. El kit està disponible aquí per descarregar-se.

Benvolgut/da professor/a: aquest kit és per a tu.

El curs semipresencial  (amb lliçons online i dos presencials) s'ha dissenyat per ajudar als professors, pares i educadors a aprofundir en aquestes qüestions (justícia mediambiental, migracions i canvi climàtic) d'una forma senzilla i interessant, amb mòduls dissenyats per educadors i experts de 9 països diferents de la Unió Europea (Itàlia, Bulgària, Estònia, Alemanya, Grècia, Hongria, Portugal, Eslovènia i Espanya).

Les lliçons online estan obertes a tots, donant l'oportunitat d'aprendre i aprofundir en aquestes qüestions amb el ritme adient.


Per a aquells professors, pares i educadors que vulguin continuar aprofundint, el projecte ofereix els cursos semipresencials amb un tutor per poder seguir tota la formació. 

La plataforma d'e-learning inclou lliçons en vídeo, un fòrum, material per descarregar i altres enllaços amb recursos útils: registra't ara i comença aquesta experiència educativa.

Project co-funded by
the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© 2014 Sameworld Project

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read more