Descobreix el projecte

Objectius generals

info_teacher.png
info_school.png

Sensibilitzar a estudiants i professors sobre la interdependència entre Europa i els països en vies de desenvolupament amb èmfasi en la Justícia Mediambiental i en la mobilització a favor d'una manera de vida sostenible perquè tots tinguem una vida digna.

Objectius específics

info_change.png
info_migrants.png
Fomentar la comprensió crítica i les pràctiques de ciutadania activa relacionades amb dues temàtiques d'aprenentatge globals específiques: el canvi climàtic i les migracions.
El principal objectiu és promoure la CIUTADANIA ECOLÒGICA GLOBAL (pràctiques ecologistes i un canvi d'actitud cap als immigrants) que implica entendre el canvi climàtic no només com una qüestió mediambiental, sinó també moral (amb la perspectiva dels drets humans). Promoure el comportament sostenible és una part essencial de les respostes ciutadanes al canvi climàtic.
info_justice.png

De fet, les opcions de comportament tenen un impacte substancial en les emissions, l'ús de l'energia i l'aigua i els residus que produïm. És innegable que la participació ciutadana és una eina clau per ajudar a les societat a prendre millors decisions en les activitats quotidianes i contribuir així a la mitigació del canvi climàtic. La sostenibilitat significa comprometre's directament amb la qüestió del comportament humà, les actituds socials i els valors morals. La clau de promoure canvis significatius en el comportament sostenible és nodrir i desenvolupar un sentit de la identitat ecològica juntament amnel de la ciutadania global.

Les nostres activitats

Project co-funded by
the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© 2014 Sameworld Project

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read more